صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رویکرد قدرت محور ایالات آمریکا

موضوع: رویکرد قدرت محور ایالات آمریکا
کارشناس: دکتر خواجه پور کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه

مرتبط با این