صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

شهرک سامان مجوز رسمی ندارد/ برق با افزایش تعرفه روبرو نیست

موضوع: از شرایط نامناسب شهرک سامان تا خبر افزایش تعرفه برق
کارشناس: ویسی مدیر روابط عمومی شهرداری کامیان / کاتب عضو هیات رییسه مجلس

مرتبط با این