صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

هفته نیروی انتظامی/ فعالیت های پلیس پایتخت در امر پلیس هوشمند و مردم مدار با تکریم از سرمایه های اجتماعی

موضوع: هفته نیروی انتظامی/ فعالیت های پلیس پایتخت در امر پلیس هوشمند و مردم مدار با تکریم از سرمایه های اجتماعی
کارشناس: حسین رحیمی عظیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ

مرتبط با این