صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

کردستان عراق؛ موضوعی پیچیده با چالش های فراوان

موضوع: بحث همه پرسی در اقلیم کردستان عراق
کارشناس: اصلانی کارشناس امور بین الملل

مرتبط با این