بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 1408 تا 1426مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 271 دفتر دوم، درون هركس حیواناتی با نام حرص، شهوت و ... وجود دارد، باید برآنها حكم راند نه اینكه آنها بر ما حكم برانند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران،«اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 1408 تا 1426 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/04/12
|
10:45
دسترسی سریع
بشارت باران