بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 1308 تا 1318 مثنوی معنوی

مثنوی معنوی، جلسه 264 دفتر دوم، موضوع رضا به قضا دادن.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» دفتر دوم ابیات 1308 تا 1318 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارت باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/04/01
|
11:23
دسترسی سریع
بشارت باران