فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

15مرداد؛ آغاز مراسم کشت شلغم در ایران

در منطقه خور و بیابانک عبارت «آب به بذر شلغم بستن» اصطلاحی است که به مراسم آغاز کشت شلغم گفته می شود.

در تقویم کشاورزی برخی از مناطق ایران نظیر نائین و بیابانک 15 مرداد سرآغاز صیفی کاری از جمله شلغم است که این کار با آداب خاص و جشن پرشوری انجام می گیرد.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه فرهنگ مردم بخشی از برنامه را به این موضوع اختصاص داده است.

برنامه فرهنگ مردم جمعه هر هفته ساعت 21:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/05/17
|
09:54
دسترسی سریع
فرهنگ مردم