فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

فرش بافی در روستای قلعتین

در ماه دوم و سوم فصل بهار در روستای قلعتین بخش نوبران پشم گوسفند به دست افراد ماهر با قیچی مخصوص چیده و پس از شستن در آفتاب خشک میشد.

فرش ایرانی یکی از پرطرفدارترین فرش های جهان است دوره شکوفایی هنر فرش بافی به حکومت صفویان می گردد. در این دوره شاه عباس صفوی با گردآوری طراحان ، نقاشان و بافندگان از گوشه و کنار کشور شاهکارهای بی نظیری را در هنر فرش بافی ایجاد کرده است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه فرهنگ مردم این بار مطلبی را در این خصوص از عباس بهرامی پژوهشگر فرهنگ عامه پخش کرده است.
برنامه فرهنگ مردم جمعه هر هفته ساعت 21:30 ازرادیو ایران پخش می شود.

1400/05/03
|
10:24
دسترسی سریع
فرهنگ مردم