فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

درنگی بر رسم نشان گذاری و نامزدی در فرهنگ مردم

در گذشته نشان کردن و نامزدی دومین مرحله در امر ازدواج بود

نقش بزرگان خانواده در این مسئله مهم بسیار مورد توجه بوده و هست

1400/04/19
|
08:27
دسترسی سریع
فرهنگ مردم