صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

خروس سپید چهل تاج، نشانی از خیر و برکت

موضوع برنامه: اهمیت و جایگاه جانوران به ویژه پرندگان در باور و فرهنگ مردم
اهمیت و جایگاه جانوران به ویژه پرندگان در فرهنگ مردم هر منطقه نمود و جلوه ای ویژه ای دارد و این موجودات در باورهای مردم، قصه ها و اشعار عامیانه و همچنین ضرب المثل ها حضوری ویژه دارند...

مرتبط با این