فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

عیوض خان، سردار بزرگ کرمانج

برنامه «فرهنگ مردم» از سلحشوری های این مرد بزرگ ایرانی می گوید.

ایران پهناور خانه ی اقوام گوناگونی است که سر بر آفتاب دارند، دیده در دوردست ها و ریشه در خاک این دیار؛ مردانی که از جان می گذرند تا بیگانه در آن راه و جایی نداشته باسد.
میان اقوام ایرانی فرهنگ کرمانج ها مثل چشمه ای جوشان از کوهسار کهن عزت و سربلندی جاری است.
سردار عیوض خان یکی از سرداران بزرگ کرمانج حدود 130 سال پیش بخاطر حفظ فرهنگ و هویت منطقه «کرد» در خراسان قیام می کند تا شهر فیروزه را از دست بیگانگان نجات دهد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه «فرهنگ مردم» رادیو ایران این هفته در بخشی به این رخداد تاریخی پرداخته و در این باره بیشتر توضیح داده است.
برنامه «فرهنگ مردم» روز جمعه هجدهم دی ساعت 21:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/11/19
|
08:48
دسترسی سریع
فرهنگ مردم