فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

میدان نقش جهان در دوره شاه عباس محل برپایی جشن ها بوده است

جاذبه های گردشگری، فرهنگی و هنری استان اصفهان

در برنامه «فرهنگ مردم»، جاذبه های گردشگری، فرهنگی و هنری استان اصفهان، مورد شرح و تفصیل قرار می دهد.

1397/04/04
|
07:07
دسترسی سریع
فرهنگ مردم