صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

مردم بیرجند در هنگام خشکسالی، مراسم تمنای باران برگزار می کنند.
در این مراسم عده ای به درب خانه ها می روند و پس از جمع آوری آرد و گندم، آش بلغور را طبخ و سپس بین مردم تقسیم می کنند.
این اهالی علاوه بر تهیه آش، گوسفندی نیز قربانی می کنن

مرتبط با این