صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

جایگاه آب در آیین و باور و اعتقادات مردم ایران

«محمد حسن رفیعی» و «شمسی فضل اللهی» گویندگان برنامه «فرهنگ مردم» جایگاه آب در آیین و باور و اعتقادات مردم ایران؛ پرداختند.

مرتبط با این