فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

جایگاه آب در آیین و باور و اعتقادات مردم ایران

جایگاه آب در آیین و باور و اعتقادات مردم ایران

«محمد حسن رفیعی» و «شمسی فضل اللهی» گویندگان برنامه «فرهنگ مردم» جایگاه آب در آیین و باور و اعتقادات مردم ایران؛ پرداختند.

1397/02/17
|
07:14
دسترسی سریع
فرهنگ مردم