صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

اهمیت و جایگاه آب در فرهنگ عامه ایران

شمسی فضل اللهی و محمد حسن رفیعی در برنامه «فرهنگ مردم» به اهمیت و جایگاه آب در فرهنگ عامه ایران پرداختند.

مرتبط با این