صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

از شیربها تا دعوای ساختگی

«محمد حسن رفیعی» و «شمسی فضل اللهی» گویندگان برنامه «فرهنگ مردم» به ارائه توضیحاتی درباره آداب و آیین های ازدواج در منطقه ترکمن ایران پرداختند.

مرتبط با این