فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

در باور عامه،قطع درختان امری ناپسند است

جایگاه درخت در نقاط مختلف ایران

«محمد حسین رفیعی» و «شمسی فضل الهی» گویندگان برنامه «فرهنگ مردم»، از جایگاه درخت در نقاط مختلف ایران گفتند.

1396/12/13
|
07:11
دسترسی سریع
فرهنگ مردم