فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

مردم بیجار مراسم کوسه گلین را برای سلامت دام هایشان برپا می دارند

آیین های فصل زمستان در مناطق مختلف کشور/ مراسم کوسه گلین در بیجار کردستان

آیین های فصل زمستان در مناطق مختلف کشور/ مراسم کوسه گلین در بیجار کردستان

1396/12/02
|
07:32
دسترسی سریع
فرهنگ مردم