فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

کردستان؛ سرزمین آواها و نواهای زیبا

شمشمال نوازی در کردستان و افسانه ای درباره پیدایش این ساز (سازی شبیه نی)

شمشمال نوازی در کردستان و افسانه ای درباره پیدایش این ساز (سازی شبیه نی)

1396/09/25
|
11:48
دسترسی سریع
فرهنگ مردم