صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

شمشمال نوازی در کردستان و افسانه ای درباره پیدایش این ساز (سازی شبیه نی)

شمشمال نوازی در کردستان و افسانه ای درباره پیدایش این ساز (سازی شبیه نی)

مرتبط با این