فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

کرمانشاه و لرستان دو مرکز مهم تنبورنوازی

دنیای آواها و نواهای زیبای ایرانی/ ساز قدیمی تنبور

موضوع: دنیای آواها و نواهای زیبای ایرانی/ ساز قدیمی تنبور

1396/07/30
|
07:32
دسترسی سریع
فرهنگ مردم