فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

«خانه تكانی»، سنت دیرینه مردم ایران در استقبال از فصل بهار

«فرهنگ مردم» رادیو ایران این بار درباره سنت و آیین خانه تكانی صحبت كرده است.

در ماه اسفند وقتی صدای اولین قدم های بهار در كوچه پس كوچه های شهر شنیده می شود، مردم خودشان را برای استقبال از سال نو و فصل زیبای بهار آغاز می كنند.

در روزهای پایانی مردم شهرها و روستاهای ایران در استقبال از فصل بهار و سال نو آیین ها و سنت های خاصی را برپا می دارند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ برنامه «فرهنگ مردم» این بار از آیین های مردم در روزهای پایانی سال، صحبت كرده است.

برنامه فرهنگ مردم جمعه هر هفته ساعت 21:35 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/12/21
|
15:23
دسترسی سریع
فرهنگ مردم