راه شب-جمعه ها بامداد جمعه از ساعت 00:30 تا 2:30 به مدت 120 دقیقه

رادیو ایران

راه شب جمعه

ستاد بحران از مردم می خواهند آرامش خود را حفظ کنند

آقای چیچایی خبرنگار واحد مرکز خبر در استان ایلام

آقای چیچایی خبرنگار واحد مرکز خبر در استان ایلام در راه شب می گوید

1396/08/22
|
17:42
دسترسی سریع
راه شب جمعه