صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد جمعه از ساعت 00:30 تا 2:30 به مدت 120 دقیقه

آقای اقبال مدیر کل مدیریت بحران استان کردستان

آقای اقبال مدیر کل مدیریت بحران استان کردستان به مردم کرمانشاه توصیه های ویژه داشتند

مرتبط با این