جزئیاتی از جشنواره فصلی رادیو ایران

دکتر محمدجعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران گفت: جشنواره فصلی در هر ماه یک موضوع را پیشنهاد می دهد موضوع پیشنهاد داده شده برای ماه دی، پاسداشت زبان فارسی است.

شبکه رادیویی ایران، با هدف گسترش خلاقیت و نوآوری در فرآیند برنامه سازی در پایان هرفصل اقدام به برگزاری جشنواره فصلی کرده است.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، گیتی محمدی گزارشگر رادیو ایران صحبت های دکتر محمدجعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران در خصوص اهداف و شیوه برگزاری و نحوه انتخاب آثار پخش کرده است.

در ادامه می شنوید.

1400/10/21
|
15:19
دسترسی سریع