پنجشنبه جمعه پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 22:05 به مدت 55

رادیو ایران

پنجشنبه جمعه

پنجشنبه جمعه

Bootstrap Image Preview

«پنجشنبه جمعه» اولین برنامه چند رسانه ای رادیو خواهد بود كه علاوه بر آنتن زنده، برای فضای مجازی نیز به تولید محتوا می پردازد و به صورت تعاملی با مخاطبان در ارتباط خواهد بود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
پنجشنبه جمعه