صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 11:15 تا 11:35 به مدت 20 دقیقه

مستند روز (شما قضاوت کنید)

Bootstrap Image Preview

تبیین مسائل اجتماعی روز و آسیب های اجتماعی جهت آگاهی سازی
بیان زوایای پنهان مسائل اجتماعی ایجاد آگاهی در بین اقشار جامعه اطلاع رسانی تبیین آسیب های اجتماعی و راهکارهای برون رفت از آن ها .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0