صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 19:05 تا ساعت 20:30 به مدت 85 دقیقه

یک سبد لبخند

Bootstrap Image Preview

نقد رفتار شهروندی و تشویق به خانواده محوری از طریق فراهم ساختن فضایی شاد ومفرح متناسب با عصر پنج شنبه
نقد رفتار شهروندی، تاکید بر داشتن روحیه شاداب و ایجاد امید و آگاهی و نشاط اهمیت و تاکید بر حفظ بنیان خانواده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0