بحث روز دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

بحث روز

بحث روز

چالشی ترین و بحث برانگیزترین موضوع های روز ایران در این برنامه نقد و واكاوی می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900

خبرها

دسترسی سریع
بحث روز