صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت يک ساعت و بيست و پنج دقيقه

سلام ایران

Bootstrap Image Preview

فراهم آوردن اوقات شاد صبحگاهی و دادن اطلاعات مورد نیاز مردم با تکیه بر وحدت و همدلیتقویت وحدت، همگرایی و انسجام ملی/ تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ کار و تلاش/ تقویت روحیه شادابی امید و نشاط

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 18/ 1934
  • تعداد نظرات: 2/2
  • پسندیده شده: 5
  • پسندیده نشده : 0