تقویم تاریخ هر روز از ساعت 6:25 به مدت 10

رادیو ایران

تقويم تاريخ

تقویم تاریخ

تقویم تاریخ

تقویم تاریخ برنامه ای رویكردی اطلاع رسانی دارد و با هدف بیان رویدادهای مختلف تاریخی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی پخش می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900

خبرها

دسترسی سریع
تقویم تاریخ