ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

ایرانشهر

ایرانشهر

برنامه ای عصرگاهی كه هر روز یك موضوع اجتماعی را بررسی می كند. در برنامه سعی بر آن است كه خبر های روز مرتبط با موضوع برنامه باشد و دستمایه طنزی نیز داشته باشند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
ایرانشهر