فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

فرهنگ مردم

فرهنگ مردم

این برنامه در بردارنده آیین ها، سنت ها ، مراسم موسیقی محلی ، ادبیات شفاهی ، فرهنگ مردم ایران اشعارمحلی ، مثل ها ، متل ها، چیستانها ، قصه ها ، لطیفه ها و داستان های محلی رایج میان مردم و انعكاس باورهای مردم است .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900

خبرها

دسترسی سریع
فرهنگ مردم