حلقه سرد 1 خرداد از ساعت 14:45 به مدت 15

رادیو ایران

حلقه سرد

حلقه سرد

Bootstrap Image Preview

بررسی دوره فشارهای اقتصادی آمریكا بر ایران به بهانه اول خرداد سال 59، شروع رسمی تحریم ها

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
حلقه سرد