بررسی رسانه های بیگانه جمعه از ساعت 8:35 به مدت 25

رادیو ایران

بررسي رسانه هاي بيگانه

بررسی رسانه های بیگانه

Bootstrap Image Preview

رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه و بررسی ترفندهای رسانه ای درباره اخبار ایران، رویكرد محوری این برنامه است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
بررسی رسانه های بیگانه