راه رستگاران هر روز از ساعت 19:55 به مدت 5

رادیو ایران

راه رستگاران

راه رستگاران

Bootstrap Image Preview

در این برنامه فرازهای نهج البلاغه را كارشناس مذهبی توضیح ، تفسیر و ترجمه می كند. همچنین اشعاری از ابوالقاسم حالت خوانده می شود كه مطابق با سخنان گهربار امام علی (ع) سروده شده اند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
راه رستگاران