سبزینه پنجشنبه از ساعت 15:40 به مدت 20

رادیو ایران

سبزينه

سبزینه

Bootstrap Image Preview

برنامه سبزینه، مجله ای رادیویی است كه به آخرین دستاوردها و یافته های علمی- پژوهشی در بخش كشاورزی كه در داخل و خارج از كشور اتفاق افتاده است، می پردازد. فناوری های نوین كشاورزی محوری ترین موضوع برنامه سبزینه است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000900
دسترسی سریع
سبزینه