سرزمین نور جمعه از ساعت 9:30 به مدت 30

رادیو ایران

سرزمين نور

سرزمین نور

ویژه برنامه روز جهانی قدس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سرزمین نور