فلسطین تنها نیست جمعه از ساعت 9 به مدت 30

رادیو ایران

فلسطين تنها نيست

فلسطین تنها نیست

فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی برای جبهه مقاومت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 9

مدت برنامه:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فلسطین تنها نیست