اندیشه مطهر 12 اردیبهشت از ساعت 15 به مدت 25

رادیو ایران

انديشه مطهر

اندیشه مطهر

روز معلم و گرامی داشت شهید مطهری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 12 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 15

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اندیشه مطهر