بهار همدلی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 85

رادیو ایران

بهار همدلي

بهار همدلی

اطلاع رسانی آخرین تصمیمات مبارزه با کرونا و پیام های مهربانی و استواری از رویکردهای اصلی بهار همدلی است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه:85

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهار همدلی