چهلمین روز 29 بهمن از ساعت 2:30 به مدت 15

رادیو ایران

چهلمين روز

چهلمین روز

نگاهی به قیام 29 بهمن مردم تبریز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 29 بهمن

ساعت پخش برنامه: 2:30

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چهلمین روز