شهید زنده دوشنبه از ساعت 8:30 به مدت 150

رادیو ایران

شهيد زنده

شهید زنده

پوشش مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:150

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شهید زنده