حضور شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ساعت 20:30 به مدت 25

رادیو ایران

حضور

حضور

ویژه انتخابات مجلس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حضور