او یک پدر بود چهارشنبه از ساعت 20:40 به مدت 15

رادیو ایران

او يك پدر بود

او یک پدر بود

شهادت پدر موشکی ایران شهید طهرانی مقدم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:40

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
او یک پدر بود