دلاوران آفتاب 12 شهریور از ساعت 18:40 به مدت 15

رادیو ایران

دلاوران آفتاب

دلاوران آفتاب

بررسی قیام رئیسعلی دلواری علیه انگلیسی ها

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 12 شهریور

ساعت پخش برنامه: 18:40

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دلاوران آفتاب