آن نقشه شوم 28 مرداد از ساعت 18:40 به مدت 15

رادیو ایران

آن نقشه شوم

آن نقشه شوم

ماجرای کودتای 28 مرداد 1332

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 28 مرداد

ساعت پخش برنامه: 18:40

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آن نقشه شوم