شلیک مستقیم 12 تیر از ساعت 18:40 به مدت 15

رادیو ایران

شليك مستقيم

شلیک مستقیم

حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 12 تیر

ساعت پخش برنامه: 18:40

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شلیک مستقیم