زیر گنبد طلا 30 خرداد از ساعت 15:25 به مدت 15

رادیو ایران

زير گتبد طلا

زیر گنبد طلا

سالگرد حمله تروریستی به حرم امام رضا (ع) در خرداد سال 1373

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 30 خرداد

ساعت پخش برنامه: 15:25

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
زیر گتبد طلا