آیین سخن سه شنبه از ساعت 14 به مدت 100

رادیو ایران

آيين سخن

آیین سخن

سومین دوره پویش آیین سخن رادیو ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 14

مدت برنامه:100

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آیین سخن