طلوع تلخ 24 اردیبهشت از ساعت 14:45 به مدت 15

رادیو ایران

طلوع تلخ

طلوع تلخ

روز نکبت- سالروز اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 24 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 14:45

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
طلوع تلخ